"AIBĖ JUMS" Lojalumo programos privatumo politika | AIBĖ

"AIBĖ JUMS" Lojalumo programos privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šia Aljansas AIBĖ, UAB (toliau – “Bendrovė”) patvirtinta „AIBĖ JUMS“ lojalumo programos privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“), Bendrovė užtikrina „AIBĖ JUMS“ lojalumo programos dalyvių skaidrų ir sąžiningą asmens duomenų tvarkymą.

1.2. Šioje Privatumo politikoje kiekvienas „AIBĖ JUMS“ lojalumo programos dalyvis gali susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie asmens duomenų tvarkymą.

1.3. „AIBĖ JUMS“ lojalumo programos dalyvių asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį.

1.4. Bendrovė vadovaujantis šia Privatumo politika užtikrina, kad „AIBĖ JUMS“ lojalumo programos dalyvių asmens duomenys visada būtų saugūs ir atitiktų galiojančius asmens duomenų apsaugos įstatymus.

2. ,,AIBĖ JUMS” LOJALUMO PROGRAMOS DALYVIŲ ASMENS DUOMENYS, TVARKYMO TIKSLAI

2.1.

Duomenų subjektų grupė „AIBĖ JUMS“ lojalumo programos dalyviai
Tvarkomi duomenys Vardas, pavardė, gimimo data, lytis, adresas, mob. tel. nr., el. pašto adresas
Duomenų tvarkymo pagrindas „AIBĖ JUMS“ lojalumo programos dalyvių sutikimas
Duomenų gavimo šaltinis Tiesiogiai iš duomenų subjektų

 

2.2. Jeigu „AIBĖ JUMS“ lojalumo programos dalyvis pildydamas registracijos anketą, sutiko gauti „AIBĖ JUMS“ lojalumo programos pasiūlymus ir informaciją, Bendrovė tvarko „AIBĖ JUMS“ lojalumo programos dalyvių asmens duomenis rinkodaros tikslais, pvz., SMS žinutėmis siųsti akcinius pasiūlymus, taikomas nuolaidas.

2.3. „AIBĖ JUMS“ lojalumo programos dalyvis gali bet kuriuo metu nesutikti gauti lojalumo programos pasiūlymų ir informacijos, bet kada jos atsisakyti. Minėtas atsisakymas gauti lojalumo programos pasiūlymus ir informaciją nesutrukdys kortelės „AIBĖ JUMS“ turėtojui dalyvauti „AIBĖ JUMS“ lojalumo programoje ir naudotis kitais jos privalumais.

2.4. Aukščiau nustatytų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas norint suteikti „AIBĖ JUMS“ lojalumo programos dalyviui programos privalumus. Asmens duomenys yra tvarkomi tam, kad būtų galima identifikuoti „AIBĖ JUMS“ lojalumo programos dalyvį, kaip atitinkamą „AIBĖ JUMS“ kortelės vartotoją (pvz., susidėvėjusios ar prarastos kortelės keitimo į naują atveju, kreipiantis dėl tam tikros asmeninės informacijos pateikimo ar esant teisinei pareigai identifikuoti asmenis ir kt.).

3. ŠALTINIAI, IŠ KURIŲ RENKAMI ,,AIBĖ JUMS” LOJALUMO PROGRAMOS DALYVIŲ ASMENS DUOMENYS

3.1. „AIBĖ JUMS“ lojalumo programos dalyvių asmens duomenys yra renkami dalyviui tiesiogiai pateiktus savo asmens duomenis, pvz., dalyviui užpildžius lojalumo programos dalyvio anketą.

4. TERITORIJOS, KURIOSE TVARKOMI ,,AIBĖ JUMS” LOJALUMO PROGRAMOS DALYVIŲ ASMENS DUOMENYS

4.1. „AIBĖ JUMS“ lojalumo programos dalyvių asmens duomenys tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje.

5. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

5.1. Siekiant informuoti „AIBĖ JUMS“ lojalumo programos dalyvius apie vykstančias akcijas, Bendrovė perduoda asmens duomenis paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, vykdantiems tiesioginės rinkodaros išsiuntimą (išimtinai tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti). Paslaugų teikėjai gali tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir negali jų naudoti jokiems kitiems tikslams bei privalo saugoti gautus asmens duomenis pagal galiojančius įstatymus bei sutartis. Bendrovės tiekėjai yra kruopščiai atrenkami, iš jų reikalaujama naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti asmens duomenų konfidencialumą ir užtikrinti jų saugumą.

5.2. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, gavus prašymą, Bendrovė gali perduoti „AIBĖ JUMS“ lojalumo programos dalyvių asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms.

6. „AIBĖ JUMS“ LOJALUMO PROGRAMOS DALYVIŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

6.1. „AIBĖ JUMS“ lojalumo programos dalyvių asmens duomenys yra saugomi iki dalyvio dalyvavimo „AIBĖ JUMS“ lojalumo programoje pabaigos.

7. ,,AIBĖ JUMS” LOJALUMO PROGRAMOS DALYVIŲ SUSISIEKIMO BŪDAI

7.1. Visais duomenų tvarkymo klausimais „AIBĖ JUMS“ lojalumo programos dalyvis gali susisiekti šiais būdais:

– tinklalapyje www.aibe.lt/lt/jums;

– elektroniniu paštu el. pašto adresu: [email protected];

– atvykstant į prekybos vietą, kurioje buvo išduota „AIBĖ JUMS“ lojalumo kortelė.

7.2. Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai:

Aljansas AIBĖ, UAB

L. Zamenhofo g. 5, LT-06332 Vilnius

Įmonės kodas 302426208

Tel. 8 (5) 2686 686, faks. 8 (5) 2686 708

8. „AIBĖ JUMS“ LOJALUMO PROGRAMOS DALYVIŲ TEISĖS

8.1. Teisė susipažinti su tvarkomais „AIBĖ JUMS“ lojalumo programos dalyvio asmens duomenimis.

Su tvarkomais asmens duomenimis susipažinti galima šiais būdais:

– atsiunčiant laisvos formos prašymą elektroniniu paštu: [email protected];

– atvykstant į prekybos vietą, kurioje buvo išduota „AIBĖ JUMS“ lojalumo kortelė.

8.2. Pastebėjus, kad asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs, „AIBĖ JUMS“ lojalumo programos dalyvis turi teisę pakeisti ar patikslinti tvarkomus asmens duomenis šiais būdais:

– atsiunčiant mums laisvos formos prašymą elektroniniu paštu: [email protected];

– atvykstant į prekybos vietą, kurioje buvo išduota „AIBĖ JUMS“ lojalumo kortelė.

8.3. „AIBĖ JUMS“ lojalumo programos dalyvis turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys nebebūtų tvarkomi ir kad jie būtų panaikinti šiais būdais:

– atsiunčiant mums laisvos formos prašymą elektroniniu paštu: [email protected];

– atvykstant į prekybos vietą, kurioje buvo išduota „AIBĖ JUMS“ lojalumo kortelė.

8.4. „AIBĖ JUMS“ lojalumo programos dalyvis turi teisę apriboti galimybę tvarkyti jo asmens duomenis. Apribojus asmens duomenų tvarkymą su „AIBĖ JUMS“ lojalumo programos dalyvio asmens duomenimis nebebus atliekami jokie veiksmai, išskyrus asmens duomenų saugojimą. Apriboti asmens duomenų tvarkymą galima šiais būdais:

– atsiunčiant mums laisvos formos prašymą elektroniniu paštu: [email protected];

– atvykstant į prekybos vietą, kurioje buvo išduota „AIBĖ JUMS“ lojalumo kortelė.

8.5. „AIBĖ JUMS“ lojalumo programos dalyvis turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo šiais būdais:

– atsiunčiant mums laisvos formos prašymą elektroniniu paštu: [email protected];

– atvykstant į prekybos vietą, kurioje buvo išduota „AIBĖ JUMS“ lojalumo kortelė.

8.6. „AIBĖ JUMS“ lojalumo programos dalyvis turi teisę gauti ar perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui („duomenų perkėlimas“). Ši teisė apima tik tuos duomenis, kuriuos „AIBĖ JUMS“ lojalumo programos dalyvis buvo pateikęs ir kai duomenų tvarkymas vykdomas taikant automatizuotas priemones. Minėta teisė įgyvendinama informuojant šiais būdais:

– atsiunčiant mums laisvos formos prašymą elektroniniu paštu: [email protected];

– atvykstant į prekybos vietą, kurioje buvo išduota „AIBĖ JUMS“ lojalumo kortelė.

9. PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR TAIKYMAS

9.1. Ši Privatumo politika įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 24 d.

Siekiant pagerinti jūsų naršymo kokybę, šioje svetainėje naudojami slapukai. Daugiau informacijos

Sutinku Uždaryti