AIBĖ stipendija | AIBĖ

GERIAUSIO AIBĖS PIRKĖJO STIPENDIJA

Bet kurioje AIBĖ parduotuvėje Lietuvoje įsigykite bent vieną žaidimo prekę, registruokite savo pirkimo kvitą ir LAIMĖKITE „Geriausio AIBĖS pirkėjo stipendiją“ visiems metams!

300 EUR metams apsipirkti savo AIBĖ parduotuvėje.

Žaidimas vyksta 2023.04.20 – 2023.07.18

ŽAIDIMO PREKIŲ SĄRAŠAS ČIA!

REGISTRUOKITĖS

 

SVEIKINAME Geriausio AIBĖS pirkėjo stipendijos 2023 III TURO laimėtojus:

Ingrida Šaikutė
Loreta Šniokienė
Manfredas Pundzius
Inesa Cerbienė
Asta Budžienė
Aušra Pirštelienė
Gabija Frankienė
Aušra Būdvytienė
Viktorija Lukošiūnienė
Renata Kiburienė
Edita Velioniškienė
Gabija Krinickienė
Mykolas Dainys
Ivona Zaleskytė
Greta Tamošiūnienė
Laimas Steponavičius
Gražina Stalgienė
Laimutė Ratkevičiutė
Miglė Matulaitytè
Valentinas Širvinskas
Ana Novikova
Titas Vasiliauskas
Sandra Romanovskaja
Joana Kasiliauskienė
Dalia Vaitiekūnienė
Algirdas Atkočaitis
Audronė Antanaitienė
Dovilė Kiminienė
Daina Karlonienė
Sigutė Zubuckienė
Milda Petkienė
Olga Einorienė
Rasma Ramulionė
Jolita Liaugrienė
Justas Navickas
Dalia Pušinskienė
Nijolė Kinderienė
Laurynas Žudeikis
Daiva Venckienė
Alvidas Pranauskas
Daiva Akuckienė
Elena Sagatavičienė
Laima Januškevskienė
Asta Narvilienė
Mantas Žemgalys
Jurgita Daunienė
Rimas Julius Jusas
Laura Alkovikienė
Julija Kuprelienė
Marina Ostnouch

SVEIKINAME Geriausio AIBĖS pirkėjo stipendijos 2023 II TURO laimėtojus:

Emilė Sobolevaitė
Vladislav Alkovskij
Rimantė Grigaitienė
Sandra Laurinaitienė
Svetlana Lobovkinienė
Laima Naumavičienė
Danguole Gudelienė
Audrius Velioniškis
Gražina Stalgienė
Vaidotas Styra
Rita Kulakauskienė
Leonas Ulezko
Jūratė Targauskienė
Antanas Ališauskas
Vida Bieliauskienė
Ela Ragoža
Vida Muckuvienė
Vilija Paškauskienė
Regina Vaišnorienė
Modesta Duniamalijeva
Kristupas Šerlinskis
Algirdas Skirtauskas
Diana Šluinska
Ilona Liskevicienė
Mindaugas Gailiūnas
Daiva Jakubauskaitė
Julija Krikščionaitienė
Inga Los
Birutė Bernotienė
Vanda Rimkutė
Laima Almonaitienė
Elzė Šlapšinskaitė
Galina Mikalauskienė
Irena Nauskienė
Lukas Kelneris
Irmantas Bernotas
Albinas Kažukauskas
Dainora Domarkaitė
Judita Abartienė
Zenonas Valkūnas
Romas Apulskis
Urtė Prunskaitė
Justė Toleikienė
Virginija Kasparavičienė
Rita Mačiukienė
Gedvydas Balsevičius
Dovilė Gečienė
Jūratė Juknevičienė
Vilma Berneckytė
Juozas Beržauskis

 

SVEIKINAME Geriausio AIBĖS pirkėjo stipendijos 2023 I TURO laimėtojus:

Elena Meilienė
Olegas Oičenka
Deivydas Urža
Rita Preidienė
Egidijus Sinius
Birutė Baublienė
Rasa Drabulytė
Eglė Vyšniauskienė
Vilytė Jocienė
Vida Bielskienė
Brigita Karosaitė
Jolita Gruzdienė
Liudas Laniauskas
Remigijus Vaidotas
Ernesta Milkintienė
Rima Rabacauskienė
Steponas Jučinskis
Daiva Auželė
Jolanta Paliutienė
Danutė Rimavičienė
Raimondas Karosas
Laimutė Ratkevičiūtė
Renata Žarkaitienė
Deividas Stasiulionis
Snaigė Radzevičiūtė
Marytė Kašėtienė
Antanas Strankauskas
Robertas Raguckas
Laima Stropuvienė
Elena Biliauskienė
Onutė Kuncevičienė
Marius Petrauskas
Laimutė Purauskienė
Salomėja Tvaskūnaitė
Bronė Baltikauskienė
Irena Pavlauskienė
Gintarė Salatinskienė
Vitalija Pranauskytė
Rasa Grigulienė
Agata Deginienė
Kazimieras Tilvikas
Aldona Staniuvienė
Arnas Ilgūnaitis
Liucija Varanavičienė
Tadas Miniotas
Vitalija Pržialgauskienė
Aušra Dvilytė
Alma Verikienė
Violeta Pompel
Aldona Rapoportienė

 

Su laimėtojais dėl prizo susisieksime  nurodytais kontaktiniais telefono numeriais.

 

 

  1. Bendrosios sąlygos

1.1. AIBĖ žaidimo „GERIAUSIO AIBĖS PIRKĖJO STIPENDIJA“ (toliau tekste – „Žaidimas“) organizatorius Aljansas AIBĖ, UAB, įm. kodas: 302426208, adresas – L. Zamenhofo g. 5, LT-06332, Vilnius (toliau tekste – „Organizatorius“).

1.2. Žaidimas vyksta: nuo 2023.04.20 iki 2023.07.18 imtinai.

1.3. Žaidimas vyksta visose Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiose parduotuvėse AIBĖ, kuriose prekiaujama Žaidimo produktais.

1.4. Žaidime gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos gyventojai, išskyrus Aljansas AIBĖ, UAB, AIBĖS parduotuvių darbuotojus, jų šeimos narius, o taip pat kitus asmenis, susijusius su žaidimo organizavimu.

1.5. Norėdamas dalyvauti Žaidime, asmuo turi bet kurioje parduotuvėje AIBĖ įsigyti bet kurį Žaidimo produktą ir REGISTRUOTI savo pirkimo kvitą:

  • NEMOKAMAI užpildant registracijos formą svetainėje aibe.lt nurodant savo vardą, pavardę, pirkimo kvito numerį ir telefono numerį.
  • NEMOKAMAI įmetant pirkimo kvitą į akcijos dėžę parduotuvėje, kitoje kvito pusėje užrašius savo vardą, pavardę ir telefono numerį.
  1. Prizai

2.1. Prizai: 9000 vnt. kuponų, kurių bendra vertė 90 000 EUR. Net 300 laimingųjų metams gaus Geriausio AIBĖS pirkėjo stipendiją – 300 EUR apsipirkti savo AIBĖS parduotuvėje.

  1. Registracijos vykdymo procedūra, dalyvavimo terminai ir sąlygos

3.1. Su vienu pirkimo kvitu registruotis galima tik vieną kartą.

3.2. Vienas kvitas gali dalyvauti Žaidime vieną kartą. Vienas dalyvis gali dalyvauti Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bet kurį Žaidimo produktą ir registruodamas vis kitą pirkimo kvito numerį.

3.3. Pirkimo kvitų registracija vykdoma nuo 2023.04.20 iki 2023.07.18 imtinai.

3.4. Registruojantis nurodytais būdais, Žaidimo dalyvis prisiima visą atsakomybę dėl pateiktos informacijos teisingumo, tikslumo ir galimų klaidų įvedant informaciją.

3.5. Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys (vardas, pavardė) būtų paviešinami skelbiant laimėjimą. Informacija ir asmens duomenys, kuriuos Žaidimo dalyviai pateikia dėl dalyvavimo Žaidime, apibendrinami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymų ir normatyvinių aktų reikalavimus.

  1. Laimėtojų išrinkimas, informavimas ir prizų atsiėmimas

4.1. Žaidimo laimėtojai bus renkami kas dvi savaites, atsitiktinės atrankos būdu ir paskelbti AIBĖ Facebook profilyje ir www.aibe.lt internetiniame puslapyje šiomis dienomis: 2023.05.05; 2023.05.19; 2023.06.02; 2023.06.16; 2023.06.30; 2023.07.19.

4.2. Kas dvi savaites atsitiktiniu būdu išrenkami ir apdovanojami 50 laimėtojų.

4.3. Prizų laimėtojai bus renkami tik iš prieš tai buvusių dviejų savaičių užregistruotų pirkimo kvitų (pvz.: 2023.05.05 laimėtojai bus renkami tik iš 2023.04.20 d. – 2023.05.04 d. užregistruotų pirkimo kvitų).

4.4. Su visais asmenimis, laimėjusiais punktuose 2.1. nurodytus prizus, bus susisiekta asmeniškai registracijos metu Žaidimo dalyvio nurodytu telefonu ir sutarta dėl prizo pristatymo arba prizo atsiėmimo vietos ir  laiko.

4.5. Norint gauti prizą, prizo laimėtojas privalo Organizatoriui atsiųsti laimingo kvito nuotrauką, kurioje matosi kvito numeris bei pirkinių sąrašas (jeigu kvitas buvo registruotas www.aibe.lt). Taip pat nurodyti, kurioje AIBĖ parduotuvėje laimėtojas atsiims prizą ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar vairuotojo pažymėjimą) atsiimant prizą.

4.6. Prizų atsiėmimas vyks pirkėjo išsirinktoje AIBĖ parduotuvėje pasibaigus paskutiniam žaidimo turui – po 2023.07.18 dienos.

4.7. Neatsiimti ir nepanaudoti prizai nekompensuojami ir lieka Organizatoriaus nuosavybė.

4.8. Dalyviui nesusisiekus su organizatoriais ilgiau nei savaitę laiko po laimėjimo paskelbimo datos, prizas lieka Organizatoriaus nuosavybė.

  1. Dalyvio išlaidos, susijusios su dalyvavimu akcijoje

5.1. Žaidimo dalyviui tenka bet kokios nuo jo asmeninės situacijos priklausančios išlaidos (pvz.: kelionės išlaidos į Akcijos prizo atsiėmimo vietą).

5.2. Visi privalomi valstybiniai mokesčiai už prizus bus sumokėti Žaidimo Organizatoriaus.

  1. Galutiniai terminai ir sąlygos

6.1. Žaidimo Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias dalyvio asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu žaidime.

6.2. Prizo vertė nekeičiama į grynuosius pinigus ir nekeičiama į kitas prekes.

6.3. Žaidimo organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo taisykles iš anksto apie tai nepranešęs Žaidimo dalyviams, tačiau pakeitimus paskelbęs tais pačiais kanalais, kuriuose paskelbtos pačios taisyklės.

6.4. Su Žaidimo terminais ir sąlygomis galima susipažinti tinklalapyje www.aibe.lt.

 

AIBĖ leidinys Nr. 11

Kainos galioja 2023 m. birželio 1 d. - 2023 m. birželio 13 d.
Prekių kiekis ribotas.

Siekiant pagerinti jūsų naršymo kokybę, šioje svetainėje naudojami slapukai. Daugiau informacijos

Sutinku Uždaryti