AIBĖ LEEEDŲ | AIBĖ

AIBĖ LEEEDŲ!

Bet kurioje Aibė parduotuvėje Lietuvoje įsigykite bet kuriuos POLS ar KLASIKA ledus, registruokite pirkimo kvitą ir LAIMĖKITE dėžę ledų kasdien! Kasdien po dėžę ledų – 92 vasaros dienas!

Akcija vyksta nuo 2024 m. birželio 1 d. iki 2024 m. rugpjūčio 31 d.

REGISTRUOKITĖS

 

Laimėtojai:

Birželio 12 d. Ingrida Bugienė
Birželio 11 d. Loreta Nikelytė
Birželio 10 d. Artūras Pelakauskas
Birželio 9 d. Janė Žilionienė
Birželio 8 d. Tadas Palaima
Birželio 7 d. Joana Vaitkienė
Birželio 6 d. Elena Baronienė
Birželio 5 d. Ana Vežan
Birželio 4 d. Vladas Stonkus
Birželio 3 d. Aldona Lukauskaitė
Birželio 2 d. Aistė Česonienė
Birželio 1 d. Giedrius Kubilius

Akcijos taisyklės

  1. Bendrosios sąlygos

1.1. AIBĖ akcijos „AIBĖ LEEEDŲ“ (toliau tekste – „Akcija“) organizatorius Aljansas AIBĖ, UAB, įm. kodas: 302426208, adresas – Spaudos g. 7, LT-05132, Vilnius (toliau tekste – „Organizatorius“).

1.2. Akcija vyksta: nuo 2024-06-01 iki 2024-08-31 imtinai.

1.3. Akcija vyksta visose Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiose parduotuvėse AIBĖ, kuriose prekiaujama Akcijos produktais.

1.4. Akcijoje gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos gyventojai, išskyrus Aljansas AIBĖ, UAB, AIBĖS parduotuvių darbuotojus, jų šeimos narius, taip pat kitus asmenis, susijusius su akcijos organizavimu.

1.5. Norėdamas dalyvauti Akcijoje, asmuo turi bet kurioje parduotuvėje AIBĖ įsigyti bet kuriuos POLS ar KLASIKA ledus akcijos galiojimo metu ir REGISTRUOTI savo pirkimo kvitą:

  • NEMOKAMAI užpildant registracijos formą svetainėje aibe.lt nurodant savo vardą, pavardę, telefono numerį ir pirkimo kvito datą.

 

  1. Prizai

2.1. Prizai – 92 vnt. dėžių ledų: KLASIKA vanilinis plombyras vafliniame puodelyje 120 ml, dėžėje 40 vnt. ir POLS glaistyti vaniliniai grietininiai valgomieji ledai 120 ml, dėžėje 32 vnt.

2.2. Kasdien vienam laimėtojui atitenka dėžė KLASIKA vanilinis plombyras vafliniame puodelyje 120 ml  arba POLS glaistytų vanilinių grietininių valgomųjų ledų. Laimėtojas neturi galimybės pasirinkti laimėtos dėžės ledų skonio.

 

  1. Registracijos vykdymo procedūra, dalyvavimo terminai ir sąlygos

3.1. Su vienu pirkimo kvitu registruotis galima tik vieną kartą.

3.2. Vienas kvitas gali dalyvauti 7 dienas nuo ledų pirkimo dienos Akcijoje, jeigu užregistruotas pirkimo dieną. Laimėjęs kvitas tolesniame žaidime nedalyvauja. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bet kuriuos POLS ar KLASIKA ledus ir registruodamas vis kitą pirkimo kvito numerį.

3.3. Pirkimo kvitų registracija vykdoma nuo 2024-06-01 iki 2024-08-31 imtinai.

3.4. Registruojantis nurodytais būdais, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę dėl pateiktos informacijos teisingumo, tikslumo ir galimų klaidų įvedant informaciją.

3.5. Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys (vardas, pavardė) būtų paviešinami skelbiant laimėjimą. Informacija ir asmens duomenys, kuriuos Akcijos dalyviai pateikia dėl dalyvavimo Akcijoje, apibendrinami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymų ir normatyvinių aktų reikalavimus.

 

  1. Laimėtojų išrinkimas, informavimas ir prizų atsiėmimas

4.1. Akcijos laimėtojai bus renkami kasdien, atsitiktinės atrankos būdu ir paskelbti AIBĖ Facebook profilyje ir www.aibe.lt.  Iš viso 92 laimėtojai.

4.2. Prizų laimėtojai renkami iš užsiregistravusių dalyvių, kurių ledų pirkimo data nurodyta kvite ne vėlesnė negu 7 dienos iki traukimo. (pvz.: 2024-07-15 laimėtojai bus renkami iš dalyvių, kurių užregistruotų kvitų data 2024 m. liepos 7 – liepos 14 d., ne dalyvio registracijos data). Laimėjęs kvitas tolesniame žaidime nedalyvauja.

4.3. Su visais asmenimis, laimėjusiais punktuose 2.1. nurodytus prizus, bus susisiekta asmeniškai registracijos metu Akcijos dalyvio nurodytu telefonu ar per Messenger programėlę ir sutarta dėl prizo pristatymo į pasirinktą AIBĖ parduotuvę Lietuvoje.

4.4. Laimėjimas į pasirinktą AIBĖ parduotuvę pristatomas per 7 darbo dienas po susitarimo su laimėtoju dėl prizo atsiėmimo vietos. Pristačius laimėjimą į pasirinktą AIBĖ parduotuvę laimėtojas informuojamas nurodytais kontaktais ir kviečiamas nurodytais kontaktais atsiimti prizą per 7 darbo dienas.

4.5. Norint gauti prizą, prizo laimėtojas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar vairuotojo pažymėjimą) bei laimingą pirkimo kvitą. Laimėjusio kvito data turi sutapti su registracijoje nurodyta kvito data, taip pat kvite turi būti galima nustatyti POLS ar KLASIKA ledų įsigijimo faktą AIBĖ parduotuvėje. Jeigu kvite nurodytas įsigijimas kaip prekė ar kitas žymuo, parduotuvė, kurioje įsigyti ledai personalas patvirtina, kad tokia kaina parduodami POLS ar KLASIKA ledai, o jų pardavimas užfiksuotas kvite neįvardinant konkretaus prekės ženklo ar pačios prekės. Taip pat nurodyti, kurioje AIBĖ parduotuvėje laimėtojas atsiims prizą ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar vairuotojo pažymėjimą) atsiimant prizą. Nepateikus pirkimo kvito originalo, prizai neišduodami ir pretenzijos nepriimamos.

4.6. Prizus atsiimti galima ne vėliau kaip iki 2024 m. rugsėjo 30 d.  Neatsiimti ir nepanaudoti prizai nekompensuojami ir lieka Organizatoriaus nuosavybė.

4.7. Jeigu Organizatoriui nepavyksta susisiekti su Dalyviu registracijoje nurodytais kontaktais ar Dalyvis nesusisiekia su organizatoriais ilgiau nei savaitę laiko po laimėjimo paskelbimo datos, prizas lieka Organizatoriaus nuosavybė.

 

  1. Dalyvio išlaidos, susijusios su dalyvavimu akcijoje

5.1. Akcijos dalyviui tenka bet kokios nuo jo asmeninės situacijos priklausančios išlaidos (pvz.: kelionės išlaidos į Akcijos prizo atsiėmimo vietą).

5.2. Visi privalomi valstybiniai mokesčiai už prizus bus sumokėti Akcijos Organizatoriaus.

 

  1. Galutiniai terminai ir sąlygos

6.1. Akcijos Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias dalyvio asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu žaidime.

6.2. Prizo vertė nekeičiama į grynuosius pinigus ir nekeičiama į kitas prekes.

6.3. Už prizo kokybę atsako ledų tiekėjas AB „Premia KPC“.

6.4. Akcijos reklamoje pavaizduotų prekių ir parduotuvėse parduodamų prekių išvaizda ar spalva gali skirtis. Akcijos metu parduodamos tos prekės, kurios tuo metu yra konkrečioje parduotuvėje.

6.5. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles iš anksto apie tai nepranešęs Akcijos dalyviams, tačiau pakeitimus paskelbęs tais pačiais kanalais, kuriuose paskelbtos pačios taisyklės.

6.6. Asmenys, dalyvaujantys akcijoje, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.

6.7. Su Akcijos terminais ir sąlygomis galima susipažinti tinklalapyje www.aibe.lt.

AIBĖ leidinys Nr. 12

Kainos galioja 2024 m. birželio 13 d. - 2024 m. liepos 02 d.
Prekių kiekis ribotas.

Siekiant pagerinti jūsų naršymo kokybę, šioje svetainėje naudojami slapukai. Daugiau informacijos

Sutinku Uždaryti