AIBĖ LEEEDŲ | AIBĖ

AIBĖ LEEEDŲ!

Bet kurioje Aibė parduotuvėje Lietuvoje įsigykite bet kuriuos POLS ar KLASIKA ledus, registruokite pirkimo kvitą ir LAIMĖKITE dėžę ledų kasdien! Kasdien po dėžę ledų – 92 vasaros dienas!

Akcija vyksta nuo 2023 m. birželio 1 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Akcijos produktų sąrašas visu akcijos laikotarpiu  ČIA!

 

LAIMĖTOJAI:

Rugpjūčio 31 d. Lina Verbickienė
Rugpjūčio 30 d. Romas Terleckis
Rugpjūčio 29 d. Viltė Andrulytė
Rugpjūčio 28 d. Emilija Stubeda
Rugpjūčio 27 d. Greta Parchomenko
Rugpjūčio 26 d. Algirdas Kasiliauskas
Rugpjūčio 25 d. Egidijus Mozūraitis
Rugpjūčio 24 d. Ernestas Kiušas
Rugpjūčio 23 d. Vincentas Savickas
Rugpjūčio 22 d. Vilius Bukauskas
Rugpjūčio 21 d. Mirabelė Karvelytė
Rugpjūčio 20 d. Ewald Lobowkin
Rugpjūčio 19 d. Žydrūnė Matusevičienė
Rugpjūčio 18 d. Renata Avižaitė – Tursienė
Rugpjūčio 17 d. Sofija Ugianskytė
Rugpjūčio 16 d. Gintarė Kondratavičienė
Rugpjūčio 15 d. Vaidas Byla
Rugpjūčio 14 d. Gabija Bolytė
Rugpjūčio 13 d. Violeta Mikulėnienė
Rugpjūčio 12 d. Radvilė Rožėnaitė
Rugpjūčio 11 d. Feliksas Doba
Rugpjūčio 10 d. Zenona Kuncevičiūtė – Valentienė
Rugpjūčio 9 d. Rita Rekevičiūtė
Rugpjūčio 8 d. Saulius Byla
Rugpjūčio 7 d. Giedrė Žaliaduonė
Rugpjūčio 6 d. Simonas Ramanauskas
Rugpjūčio 5 d. Veronika Adamonytė
Rugpjūčio 4 d. Audrūnas Neniškis
Rugpjūčio 3 d. Lena Peckienė
Rugpjūčio 2 d. Saulius Labanauskas
Rugpjūčio 1 d. Reda Vildžiūnienė
Liepos 31 d. Adolis Burinskas
Liepos 30 d. Joana Kasiliauskienė
Liepos 29 d. Petras Voraškevičius
Liepos 28 d. Joana Kleivienė
Liepos 27 d. Jurgita Masteikienė
Liepos 26 d. Tomas Pieža
Liepos 25 d. Viktorija Šamrina
Liepos 24 d. Žilvinas Lukauskas
Liepos 23 d. Gintarė Stalioraitytė
Liepos 22 d. Emilija Mikalauskienė
Liepos 21 d. Remigijus Lesutis
Liepos 20 d. Ramunė Želvytė
Liepos 19 d. Žaneta Mazūrienė
Liepos 18 d. Ramutė Stūronienė
Liepos 17 d. Modestas Zalandauskas
Liepos 16 d. Benediktas Paukštė
Liepos 15 d. Gabrielė Bylė
Liepos 14 d. Alma Dragūnaitienė
Liepos 13 d. Kazys Kerdoka
Liepos 12 d. Kamilė Zarankaitė
Liepos 11 d. Gintarė Jasiulytė
Liepos 10 d. Sandra Petruškevičiūtė
Liepos 9 d. Živilė Andriuškevičiūtė
Liepos 8 d. Darius Danesko
Liepos 7 d. Agnė Paciūnienė
Liepos 6 d. Ričardas Agliniškis
Liepos 5 d. Rasa Balandienė
Liepos 4 d. Felicija Kernagienė
Liepos 3 d. Inga Mėlinauskienė
Liepos 2 d. Ditė Antanaitytė
Liepos 1 d. Eimantas Rutkauskas
Birželio 30 d. Aurelija Garunkštienė
Birželio 29 d. Vilius Cerba
Birželio 28 d. Justina Mašalkienė
Birželio 27 d. Marius Petrauskas
Birželio 26 d. Daiva Burokienė
Birželio 25 d. Viktorija Urbonavičienė
Birželio 24 d. Bronislava Adamonienė
Birželio 23 d. Giedrius Kubilius
Birželio 22 d. Giedrė Veserienė
Birželio 21 d. Mantas Žemgulys
Birželio 20 d. Dainius Andrukėnas
Birželio 19 d. Renata Balcauskė
Birželio 18 d. Rasa Aleksandravičienė
Birželio 17 d. Laima Žiurkuvienė
Birželio 16 d. Paulius Siaurys
Birželio 15 d. Vaida Adeikytė
Birželio 14 d. Daiva Balsienė
Birželio 13 d. Vilma Kuzminskienė
Birželio 12 d. Indrė Vaišnorienė
Birželio 11 d. Birutė Maniušytė
Birželio 10 d. Mantė Blažienė
Birželio 9 d. Vytenis Balokas
Birželio 8 d. Rita Vasiliauskienė
Birželio 7 d. Milda Sauliūtė
Birželio 6 d. Gintautas Matakas
Birželio 5 d. Svetlana Lobovkin
Birželio 4 d. Laima Dapkutė
Birželio 3 d. Rūta Paulauskaitė
Birželio 2 d. Arūnė Burbulaitė
Birželio 1 d. Sandra Kazlauskienė

Akcijos taisyklės

  1. Bendrosios sąlygos

1.1. AIBĖ akcijos „AIBĖ LEEEDŲ“ (toliau tekste – „Akcija“) organizatorius Aljansas AIBĖ, UAB, įm. kodas: 302426208, adresas – L. Zamenhofo g. 5, LT-06332, Vilnius (toliau tekste – „Organizatorius“).

1.2. Akcija vyksta: nuo 2023-06-01 iki 2023-08-31 imtinai.

1.3. Akcija vyksta visose Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiose parduotuvėse AIBĖ, kuriose prekiaujama Akcijos produktais.

1.4. Akcijoje gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos gyventojai, išskyrus Aljansas AIBĖ, UAB, AIBĖS parduotuvių darbuotojus, jų šeimos narius, taip pat kitus asmenis, susijusius su akcijos organizavimu.

1.5. Norėdamas dalyvauti Akcijoje, asmuo turi bet kurioje parduotuvėje AIBĖ įsigyti bet kuriuos POLS ar KLASIKA ledus akcijos galiojimo metu ir REGISTRUOTI savo pirkimo kvitą:

  • NEMOKAMAI užpildant registracijos formą svetainėje aibe.lt nurodant savo vardą, pavardę, telefono numerį ir pirkimo kvito datą.
  • NEMOKAMAI siunčiant pirkimo kvito nuotrauką Messenger programėle į AIBĖ LEEEDŲ paskyrą.

 

  1. Prizai

2.1. Prizai – 92 vnt. dėžių ledų: KLASIKA vanilinis plombyras vafliniame puodelyje 120 ml, dėžėje 40 vnt. ir POLS glaistyti vaniliniai grietininiai valgomieji ledai 120 ml, dėžėje 32 vnt.

2.2. Kasdien vienam laimėtojui atitenka dėžė KLASIKA vanilinis plombyras vafliniame puodelyje 120 ml  arba POLS glaistytų vanilinių grietininių valgomųjų ledų. Laimėtojas neturi galimybės pasirinkti laimėtos dėžės ledų skonio.

 

  1. Registracijos vykdymo procedūra, dalyvavimo terminai ir sąlygos

3.1. Su vienu pirkimo kvitu registruotis galima tik vieną kartą.

3.2. Vienas kvitas gali dalyvauti 7 dienas nuo ledų pirkimo dienos Akcijoje, jeigu užregistruotas pirkimo dieną. Laimėjęs kvitas tolesniame žaidime nedalyvauja. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bet kuriuos POLS ar KLASIKA ledus ir registruodamas vis kitą pirkimo kvito numerį.

3.3. Pirkimo kvitų registracija vykdoma nuo 2023-05-25 iki 2023-08-31 imtinai.

3.4. Registruojantis nurodytais būdais, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę dėl pateiktos informacijos teisingumo, tikslumo ir galimų klaidų įvedant informaciją.

3.5. Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys (vardas, pavardė) būtų paviešinami skelbiant laimėjimą. Informacija ir asmens duomenys, kuriuos Akcijos dalyviai pateikia dėl dalyvavimo Akcijoje, apibendrinami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymų ir normatyvinių aktų reikalavimus.

 

  1. Laimėtojų išrinkimas, informavimas ir prizų atsiėmimas

4.1. Akcijos laimėtojai bus renkami kasdien, atsitiktinės atrankos būdu ir paskelbti AIBĖ Facebook profilyje ir www.aibe.lt.  Iš viso 92 laimėtojai.

4.2. Prizų laimėtojai renkami iš užsiregistravusių dalyvių, kurių ledų pirkimo data nurodyta kvite ne vėlesnė negu 7 dienos iki traukimo. (pvz.: 2023-06-15 laimėtojai bus renkami iš dalyvių, kurių užregistruotų kvitų data 2023 m. birželio 7 – birželio 14 d., ne dalyvio registracijos data). Laimėjęs kvitas tolesniame žaidime nedalyvauja.

4.3. Su visais asmenimis, laimėjusiais punktuose 2.1. nurodytus prizus, bus susisiekta asmeniškai registracijos metu Akcijos dalyvio nurodytu telefonu ar per Messenger programėlę ir sutarta dėl prizo pristatymo į pasirinktą AIBĖ parduotuvę Lietuvoje.

4.4. Laimėjimas į pasirinktą AIBĖ parduotuvę pristatomas per 7 darbo dienas po susitarimo su laimėtoju dėl prizo atsiėmimo vietos. Pristačius laimėjimą į pasirinktą AIBĖ parduotuvę laimėtojas informuojamas nurodytais kontaktais ir kviečiamas nurodytais kontaktais atsiimti prizą per 7 darbo dienas.

4.5. Norint gauti prizą, prizo laimėtojas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar vairuotojo pažymėjimą) bei laimingą pirkimo kvitą. Laimėjusio kvito data turi sutapti su registracijoje nurodyta kvito data, taip pat kvite turi būti galima nustatyti POLS ar KLASIKA ledų įsigijimo faktą AIBĖ parduotuvėje. Jeigu kvite nurodytas įsigijimas kaip prekė ar kitas žymuo, parduotuvė, kurioje įsigyti ledai personalas patvirtina, kad tokia kaina parduodami POLS ar KLASIKA ledai, o jų pardavimas užfiksuotas kvite neįvardinant konkretaus prekės ženklo ar pačios prekės. Taip pat nurodyti, kurioje AIBĖ parduotuvėje laimėtojas atsiims prizą ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar vairuotojo pažymėjimą) atsiimant prizą. Nepateikus pirkimo kvito originalo, prizai neišduodami ir pretenzijos nepriimamos.

4.6. Prizus atsiimti galima ne vėliau kaip iki 2023 m. rugsėjo 30 d.  Neatsiimti ir nepanaudoti prizai nekompensuojami ir lieka Organizatoriaus nuosavybė.

4.7. Jeigu Organizatoriui nepavyksta susisiekti su Dalyviu registracijoje nurodytais kontaktais ar Dalyvis nesusisiekia su organizatoriais ilgiau nei savaitę laiko po laimėjimo paskelbimo datos, prizas lieka Organizatoriaus nuosavybė.

 

  1. Dalyvio išlaidos, susijusios su dalyvavimu akcijoje

5.1. Akcijos dalyviui tenka bet kokios nuo jo asmeninės situacijos priklausančios išlaidos (pvz.: kelionės išlaidos į Akcijos prizo atsiėmimo vietą).

5.2. Visi privalomi valstybiniai mokesčiai už prizus bus sumokėti Akcijos Organizatoriaus.

 

  1. Galutiniai terminai ir sąlygos

6.1. Akcijos Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias dalyvio asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu žaidime.

6.2. Prizo vertė nekeičiama į grynuosius pinigus ir nekeičiama į kitas prekes.

6.3. Už prizo kokybę atsako ledų tiekėjas AB „Premia KPC“.

6.4. Akcijos reklamoje pavaizduotų prekių ir parduotuvėse parduodamų prekių išvaizda ar spalva gali skirtis. Akcijos metu parduodamos tos prekės, kurios tuo metu yra konkrečioje parduotuvėje.

6.5. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles iš anksto apie tai nepranešęs Akcijos dalyviams, tačiau pakeitimus paskelbęs tais pačiais kanalais, kuriuose paskelbtos pačios taisyklės.

6.6. Asmenys, dalyvaujantys akcijoje, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.

6.7. Su Akcijos terminais ir sąlygomis galima susipažinti tinklalapyje www.aibe.lt.

AIBĖ leidinys Nr. 7

Kainos galioja 2024 m. balandžio 04 d. - 2024 m. balandžio 16 d.
Prekių kiekis ribotas.

Siekiant pagerinti jūsų naršymo kokybę, šioje svetainėje naudojami slapukai. Daugiau informacijos

Sutinku Uždaryti