AIBĖ LEEEDŲ | AIBĖ

AIBĖ LEEEDŲ!

Bet kurioje Aibė parduotuvėje Lietuvoje įsigykite bet kuriuos POLS ar KLASIKA ledus, registruokite pirkimo kvitą ir LAIMĖKITE dėžę ledų kasdien! Kasdien po dėžę ledų – 92 vasaros dienas!

Akcija vyksta nuo 2022 m. birželio 1 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.

Akcijos produktų sąrašas visu akcijos laikotarpiu  ČIA!

LAIMĖTOJAI:
Birželio 1 d. Salomėja Terleckytė
Birželio 2 d. Jūratė Dačkauskienė
Birželio 3 d. Vladas Stonkus
Birželio 4 d. Beatričė Gurskytė
Birželio 5 d. Ričardas Žigalka
Birželio 6 d. Rūta Raliūtė
Birželio 7 d. Arūnė Mikšionienė
Birželio 8 d. Feliksas Doba
Birželio 9 d. Lina Kaušylienė
Birželio 10 d. Giedrius Žulys
Birželio 11 d. Rasa Valiulė
Birželio 12 d. Gitana Vėgėlienė
Birželio 13 d. Algirdas Lopinys
Birželio 14 d. Vidmantas Čitavičius
Birželio 15 d. Inga Zenauskaitė
Birželio 16 d. Agnė Kudžmienė
Birželio 17 d. Kajus Laukys
Birželio 18 d. Linas Čičelis
Birželio 19 d. Diana Osytė
Birželio 20 d. Dovilė Kuprienė
Birželio 21 d. Miglė Chaneckienė
Birželio 22 d. Eimantas Vansevičius
Birželio 23 d. Jolita Pelakauskienė
Birželio 24 d. Janė Žilionienė
Birželio 25 d. Idena Zalonskienė
Birželio 26 d. Gabrielė Antanina Dilbitytė

Birželio 27 d. Ingrida Vitkienė
Birželio 28 d. Vita Jurčienė
Birželio 29 d. Giedrius Kubilius
Birželio 30 d. Vaida Lašė
Liepos 1 d. Lukas Šiugžda
Liepos 2 d. Evelina Kučinskė
Liepos 3 d. Arūnas Tamulevičius
Liepos 4 d. Jūratė Zaveckienė
Liepos 5 d. Justina Goštavičiūtė
Liepos 6 d. Ugnė Užtupienė
Liepos 7 d. Audrius Jankauskas
Liepos 8 d. Dite Šaulyte
Liepos 9 d. Teodoras Malinauskas
Liepos 10 d. Džiuljeta Zelenkė
Liepos 11 d. Danguolė Baliūnienė
Liepos 12 d. Lėja Ažnaitė
Liepos 13 d. Virginijus Vedeckas
Liepos 14 d. Lina Valeikienė
Liepos 15 d. Gintautas Matakas
Liepos 16 d. Aistė Česonienė
Liepos 17 d. Rasa Antanavičienė
Liepos 18 d. Arūnas Bajelis
Liepos 19 d. Saulius Labanauskas
Liepos 20 d. Dalė Ūsienė
Liepos 21 d. Milda Bundorfienė
Liepos 22 d. Vaidas Linkevičius
Liepos 23 d. Edita Velioniškienė
Liepos 24 d. Kasparas Milerius
Liepos 25 d. Dalytė Milaševičiūtė
Liepos 26 d. Kazys Kerdoka
Liepos 27 d. Alina Bagdonavičienė
Liepos 28 d. Saulius Vadopalas
Liepos 29 d. Laima Tunaitytė
Liepos 30 d. Orinta Znojevaitė
Liepos 31 d. Rasa Trukanavičienė

Rugpjūčio 1 d. Brigita Banevska
Rugpjūčio 2 d. Birutė Maniušytė
Rugpjūčio 3 d. Vitalijus Aukštikalnis
Rugpjūčio 4 d. Mantas Rimkevičius
Rugpjūčio 5 d. Aldona Vinkšnelienė
Rugpjūčio 6 d. Raimonda Klumbienė
Rugpjūčio 7 d. Vida Stambrauskienė
Rugpjūčio 8 d. Viktorija Šamrina
Rugpjūčio 9 d. Agata Slančevskienė
Rugpjūčio 10 d. Marius Dulskis
Rugpjūčio 11 d. Eugenija Valinčienė
Rugpjūčio 12 d. Rimutė Liziūnienė
Rugpjūčio 13 d. Elena Babilčiutė
Rugpjūčio 14 d. Juozas Miškinis
Rugpjūčio 15 d. Sofija Ugianskytė
Rugpjūčio 16 d. Vaclovas Šaulys
Rugpjūčio 17 d. Ramutė Valinskienė
Rugpjūčio 18 d. Evelina Chaikinaitė
Rugpjūčio 19 d. Simonas Taujanskas
Rugpjūčio 20 d. Žydrūnė Matusevičienė
Rugpjūčio 21 d. Bronislava Adamonienė
Rugpjūčio 22 d. Monika Auksoriūtė
Rugpjūčio 23 d. Laimonas Kantaravičius
Rugpjūčio 24 d. Vineta Žukaitė
Rugpjūčio 25 d. Osvaldas Laurinaitis
Rugpjūčio 26 d. Laurencija Žurauskienė
Rugpjūčio 27 d. Rokas Pilvelis
Rugpjūčio 28 d. Lina Kleišmantienė
Rugpjūčio 29 d. Vilius Cerba
Rugpjūčio 30 d. Kęstutis Girdžiūnas
Rugpjūčio 31 d. Regina Puskunigienė

Akcijos taisyklės

  1. Bendrosios sąlygos

1.1. AIBĖ akcijos „AIBĖ LEEEDŲ“ (toliau tekste – „Akcija“) organizatorius Aljansas AIBĖ, UAB, įm. kodas: 302426208, adresas – L. Zamenhofo g. 5, LT-06332, Vilnius (toliau tekste – „Organizatorius“).

1.2. Akcija vyksta: nuo 2022-06-01 iki 2022-08-31 imtinai.

1.3. Akcija vyksta visose Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiose parduotuvėse AIBĖ, kuriose prekiaujama Akcijos produktais.

1.4. Akcijoje gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos gyventojai, išskyrus Aljansas AIBĖ, UAB, AIBĖS parduotuvių darbuotojus, jų šeimos narius, taip pat kitus asmenis, susijusius su akcijos organizavimu.

1.5. Norėdamas dalyvauti Akcijoje, asmuo turi bet kurioje parduotuvėje AIBĖ įsigyti bet kuriuos POLS ar KLASIKA ledus akcijos galiojimo metu ir REGISTRUOTI savo pirkimo kvitą:

  • NEMOKAMAI užpildant registracijos formą svetainėje aibe.lt nurodant savo vardą, pavardę, telefono numerį ir pirkimo kvito datą.

 

  1. Prizai

2.1. Prizai – 92 vnt. dėžių ledų: KLASIKA vanilinis plombyras vafliniame puodelyje 120 ml, dėžėje 40 vnt. ir POLS glaistyti vaniliniai grietininiai valgomieji ledai 120 ml, dėžėje 32 vnt.

2.2. Kasdien vienam laimėtojui atitenka dėžė KLASIKA vanilinis plombyras vafliniame puodelyje 120 ml  arba POLS glaistytų vanilinių grietininių valgomųjų ledų. Laimėtojas neturi galimybės pasirinkti laimėtos dėžės ledų skonio.

 

  1. Registracijos vykdymo procedūra, dalyvavimo terminai ir sąlygos

3.1. Su vienu pirkimo kvitu registruotis galima tik vieną kartą.

3.2. Vienas kvitas gali dalyvauti 7 dienas nuo ledų pirkimo dienos Akcijoje, jeigu užregistruotas pirkimo dieną. Laimėjęs kvitas tolesniame žaidime nedalyvauja. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bet kuriuos POLS ar KLASIKA ledus ir registruodamas vis kitą pirkimo kvitą.

3.3. Pirkimo kvitų registracija vykdoma nuo 2022-05-24 iki 2022-08-31 imtinai.

3.4. Registruojantis nurodytais būdais, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę dėl pateiktos informacijos teisingumo, tikslumo ir galimų klaidų įvedant informaciją.

3.5. Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys (vardas, pavardė) būtų paviešinami skelbiant laimėjimą. Informacija ir asmens duomenys, kuriuos Akcijos dalyviai pateikia dėl dalyvavimo Akcijoje, apibendrinami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymų ir normatyvinių aktų reikalavimus.

 

  1. Laimėtojų išrinkimas, informavimas ir prizų atsiėmimas

4.1. Akcijos laimėtojai bus renkami kasdien, atsitiktinės atrankos būdu ir paskelbti AIBĖ Facebook profilyje ir www.aibe.lt.  Iš viso 92 laimėtojai.

4.2. Prizų laimėtojai renkami iš užsiregistravusių dalyvių, kurių ledų pirkimo data nurodyta kvite ne vėlesnė negu 7 dienos iki traukimo. (pvz.: 2022-06-15 laimėtojai bus renkami iš dalyvių, kurių užregistruotų kvitų data 2022 m. birželio 7 – birželio 14 d., ne dalyvio registracijos data). Laimėjęs kvitas tolesniame žaidime nedalyvauja.

4.3. Su visais asmenimis, laimėjusiais punktuose 2.1. nurodytus prizus, bus susisiekta asmeniškai registracijos metu Akcijos dalyvio nurodytu telefonu ir sutarta dėl prizo pristatymo į pasirinktą AIBĖ parduotuvę Lietuvoje.

4.4. Laimėjimas į pasirinktą AIBĖ parduotuvę pristatomas per 7 darbo dienas po susitarimo su laimėtoju dėl prizo atsiėmimo vietos. Pristačius laimėjimą į pasirinktą AIBĖ parduotuvę laimėtojas informuojamas nurodytais kontaktais ir kviečiamas nurodytais kontaktais atsiimti prizą per 7 darbo dienas.

4.5. Norint gauti prizą, prizo laimėtojas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar vairuotojo pažymėjimą) bei laimingą pirkimo kvitą. Laimėjusio kvito data turi sutapti su registracijoje nurodyta kvito data, taip pat kvite turi būti galima nustatyti POLS ar KLASIKA ledų įsigijimo faktą AIBĖ parduotuvėje. Jeigu kvite nurodytas įsigijimas kaip prekė ar kitas žymuo, parduotuvė, kurioje įsigyti ledai personalas patvirtina, kad tokia kaina parduodami POLS ar KLASIKA ledai, o jų pardavimas užfiksuotas kvite neįvardinant konkretaus prekės ženklo ar pačios prekės. Taip pat nurodyti, kurioje AIBĖ parduotuvėje laimėtojas atsiims prizą ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar vairuotojo pažymėjimą) atsiimant prizą. Nepateikus pirkimo kvito originalo, prizai neišduodami ir pretenzijos nepriimamos.

4.6. Prizų atsiimti galima ne vėliau kaip iki 2022 m. rugsėjo 30 d.  Neatsiimti ir nepanaudoti prizai nekompensuojami ir lieka Organizatoriaus nuosavybė.

4.7. Jeigu Organizatoriui nepavyksta susisiekti su Dalyviu registracijoje nurodytais kontaktais ar Dalyvis nesusisiekia su organizatoriais ilgiau nei savaitę laiko po laimėjimo paskelbimo datos, prizas lieka Organizatoriaus nuosavybė.

 

  1. Dalyvio išlaidos, susijusios su dalyvavimu akcijoje

5.1. Akcijos dalyviui tenka bet kokios nuo jo asmeninės situacijos priklausančios išlaidos (pvz.: kelionės išlaidos į Akcijos prizo atsiėmimo vietą).

5.2. Visi privalomi valstybiniai mokesčiai už prizus bus sumokėti Akcijos Organizatoriaus.

 

  1. Galutiniai terminai ir sąlygos

6.1. Akcijos Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias dalyvio asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu žaidime.

6.2. Prizo vertė nekeičiama į grynuosius pinigus ir nekeičiama į kitas prekes.

6.3. Už prizo kokybę atsako ledų tiekėjas AB „Premia KPC“.

6.4. Akcijos reklamoje pavaizduotų prekių ir parduotuvėse parduodamų prekių išvaizda ar spalva gali skirtis. Akcijos metu parduodamos tos prekės, kurios tuo metu yra konkrečioje parduotuvėje.

6.5. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles iš anksto apie tai nepranešęs Akcijos dalyviams, tačiau pakeitimus paskelbęs tais pačiais kanalais, kuriuose paskelbtos pačios taisyklės.

6.6. Asmenys, dalyvaujantys akcijoje, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.

6.7. Su Akcijos terminais ir sąlygomis galima susipažinti tinklalapyje www.aibe.lt.

 

AIBĖ leidinys Nr. 7

Kainos galioja 2023 m. kovo 30 d. - 2023 m. balandžio 18 d.
Prekių kiekis ribotas.

Siekiant pagerinti jūsų naršymo kokybę, šioje svetainėje naudojami slapukai. Daugiau informacijos

Sutinku Uždaryti