Žaidimų ir/ar konkursų privatumo politika | AIBĖ

Žaidimų ir/ar konkursų privatumo politika

  1. Bendrosios nuostatos, asmens duomenų tvarkymo tikslai

1.1. Aljansas AIBĖ, UAB (toliau – „Bendrovė“) organizuojamų žaidimų ir/ar konkursų dalyvių duomenys yra tvarkomi siekiant administruoti vykdomus žaidimus ir/ar konkursus.

1.2. Žaidimų ir/ar konkursų dalyvis norėdamas dalyvauti žaidime ir/ar konkurse, privalo Bendrovei pateikti savo asmens duomenis. Įteikiant prizą, bus patikrinama žaidimo ir/ar konkurso dalyvio tapatybė.

1.3. Žaidimų ir/ar konkursų dalyvis dalyvaudamas (t.y. pateikdamas registraciją ir/ar registruodamasis žaidime ir/ar konkurse), žaidime ir/ar konkurse patvirtina, kad sutinka su šia Žaidimų ir/ar konkursų privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) ir kad Bendrovė gali tvarkyti jo duomenis žaidimo ir/ar konkurso organizavimo tikslais.

1.4. Žaidimų ir/ar konkursų dalyvių asmens duomenis tvarkomi tikslu, kad Bendrovė galėtų identifikuoti bei paskelbti laimėtoją ir įteikti prizus. Duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti tinkamą žaidimo ir/ar konkurso įgyvendinimą, prizų laimėtojų nustatymą ir prizų įteikimą.

  1. Tvarkomi asmens duomenys

2.1. Asmens duomenys – tai bet kokia su žaidimo ir/ar konkurso dalyviu susijusi informacija (pvz. vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, lojalumo kortelės numeris), kuri leidžia Bendrovei identifikuoti dalyvį.

  1. Asmens duomenų saugojimo terminas

3.1. Bendrovė organizuojamų žaidimų ir/ar konkursų dalyvių asmens duomenis saugo ne ilgiau kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų po to, kai pasibaigia terminas apskųsti žaidimus ir/ar konkursus. Asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, jei buvo gautas skundas dėl žaidimų ir/ar konkursų. Tokiu atveju asmens duomenys bus saugomi tol, kol bus išspręstas skundas.

3.2.  Jeigu žaidimo ir/ar konkurso laimėjimo atveju tarp Bendrovės bei žaidimo ir/ar konkurso dalyvio buvo pasirašytas prizo perdavimo-priėmimo aktas, jame esantys asmens duomenys bus saugomi 10 metų.

  1. Šaltiniai, iš kurių Bendrovė renka kandidatų duomenis

4.1. Bendrovė renka tuos asmens duomenis, kuriuos žaidimo ir/ar konkurso dalyvis pateikė Bendrovei, pavyzdžiui, teikdamas paraišką dalyvauti žaidime ir/ar konkurse arba pareikdamas savo sutikimą socialinių tinklų komentaruose, pranešimuose ir pan.

  1. Teritorijos, kuriose tvarkome žaidimų ir/ar konkursų dalyvių asmens duomenis

5.1. Bendrovės organizuojamų žaidimų ir/ar konkursų dalyvių asmens duomenys tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje.

  1. Dalijimasis asmens duomenimis

6.1. Bendrovė, norėdama įvykdyti savo įsipareigojimus žaidimo ir/ar konkurso dalyviams, dalinasi gautais dalyvių asmens duomenimis su įmonėmis, kurios Bendrovei teikia prizų administravimo ir kitas susijusias paslaugas.

6.2. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, gavus prašymą, Bendrovė gali perduoti žaidimų ir/ar konkursų dalyvių asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms.

6.3. Tuo atveju, jei žaidimo ir/ar konkurso dalyvis tampa laimėtoju, Bendrovė jo asmens duomenis gali paskelbti Bendrovės administruojamose platformose (interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose).

6.4. Tuo atveju, kai žaidimas ir/ar konkursas yra organizuojamas Bendrovės tiekėjo, žaidimo ir/ar konkurso dalyvio asmens duomenis Bendrovė gali perduoti tiekėjui.

  1. Žaidimų ir/ar konkursų dalyvių teisės

7.1. Teisė susipažinti su tvarkomais žaidimų ir/ar konkursų dalyvio asmens duomenimis.

Su tvarkomais asmens duomenimis susipažinti galima šiais būdais:

– atsiunčiant laisvos formos prašymą elektroniniu paštu: [email protected];

7.2. Pastebėjus, kad asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs, žaidimų ir/ar konkursų dalyvis turi teisę pakeisti ar patikslinti tvarkomus asmens duomenis šiais būdais:

– atsiunčiant laisvos formos prašymą elektroniniu paštu: [email protected];

7.3. Žaidimų ir/ar konkursų dalyvis turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys nebebūtų tvarkomi ir kad jie būtų panaikinti šiais būdais:

– atsiunčiant laisvos formos prašymą elektroniniu paštu: [email protected];

7.4. Žaidimų ir/ar konkursų dalyvis turi teisę apriboti galimybę tvarkyti jo asmens duomenis. Apribojus asmens duomenų tvarkymą su žaidimų ir/ar konkursų dalyvio asmens duomenimis nebebus atliekami jokie veiksmai, išskyrus asmens duomenų saugojimą. Apriboti asmens duomenų tvarkymą galima šiais būdais:

– atsiunčiant laisvos formos prašymą elektroniniu paštu: [email protected];

7.5. Žaidimų ir/ar konkursų dalyvis turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo šiais būdais:

– atsiunčiant laisvos formos prašymą elektroniniu paštu: [email protected];

7.6. Žaidimų ir/ar konkursų dalyvis turi teisę gauti ar perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui („duomenų perkėlimas“). Ši teisė apima tik tuos duomenis, kuriuos žaidimų ir/ar konkursų dalyvis buvo pateikęs ir kai duomenų tvarkymas vykdomas taikant automatizuotas priemones. Minėta teisė įgyvendinama informuojant šiais būdais:

– atsiunčiant laisvos formos prašymą elektroniniu paštu: [email protected];

Bendrovės kontaktiniai duomenys:

Aljansas AIBĖ, UAB

  1. Zamenhofo g. 5, LT-06332 Vilnius

Įmonės kodas 302426208

Tel. 8 (5) 2686 686

El. paštas: [email protected]

  1. Privatumo politikos galiojimas ir taikymas

8.1. Ši Privatumo politika įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 24 d. Jei Privatumo politika bus pakeista, atnaujinta, jos versija bus paskelbta tinklalapyje: www.aibe.lt.

Siekiant pagerinti jūsų naršymo kokybę, šioje svetainėje naudojami slapukai. Daugiau informacijos

Sutinku Uždaryti